Acta Pension /Java
Acta Pension Service Teknik Nyheder Brugerhjørnet Acta Data
En komplet løsning
Overblik
Opkrævning
Beboerbetaling
Private regninger
Disponible kontanter
Bankkonti
Juridiske aftaler
Bogføringsgrundlag
Andre opgaver
Udskrifter
Acta Pension, en komplet løsning

Acta Pension er et administrativt system, som er rettet mod institutioner hvor

 • der opkræves betaling for ophold eller andre ydelser.
 • institutionen opbevarer eller hjælper med administrationen af kontante midler.
 • institutionen er involveret på anden vis i administrationen af brugernes/beboernes økonomi.

De vigtigste nøgleord for Acta Pension er: Individuelt, fleksibelt, veldokumenteret og sikkert.

Individuelt:

 • De enkelte beboere skal kunne behandles individuelt.
 • Systemet må ikke begrænse beboernes ret til valgfrihed.

Fleksibelt:

 • Systemet skal kunne understøtte de pædagogiske og administrative procedurer, den enkelte institution har valgt i forhold til beboerne.
 • Systemet skal kunne håndtere alle de administrative opgaver, som har direkte relation til den enkelte brugers/beboers økonomi.

Veldokumenteret:

 • Administrationen af beboernes økonomi skal fremstå troværdig og veldokumenteret.
 • Der skal kunne leveres detaljeret dokumentation til brugere/beboere eller pårørende i form af kontoudtog, saldooversigter og kvitteringer.

Sikkert:

 • Beboernes private oplysninger skal være sikret mod uvedkommende adgang.

Acta Pension har været i drift siden 1995 på en lang række amtslige og kommunale institutioner og er anerkendt for sin funktionalitet, brugervenlighed, pålidelighed og stabilitet. (Rekvirer evt. en referenceliste.)


En komplet løsning

Acta Data kan levere en komplet løsning til beboeradministration bestående af:

 • Acta Pension programmet.
 • Hosting af institutionens data.
 • Hotline.
 • Vedligeholdelsesaftale.
 • Brugeruddannelse.

Desuden udfører Acta Data konsulentopgaver for nye eller eksisterende institutioner indenfor beboeradministration.


Acta Pension Service Teknik Nyheder Brugerhjørnet Acta Data